Nyheter

Varmt välkomna på en träff med KVIST i Stockholm tisdag 21 februari!

Vi ses för en visning på Tumba bruksmuseum kl. 14:00.

Därefter får vi träffa Matilda Ahlquist och Hanna Smedmark från Crane Currency som kommer att berätta mer om företaget.

Vi planerar att vara klara ca 16:00 i Tumba, därefter tar vi pendeltåget in mot Stockholm central för en afterwork på Capital takbar (Scandic). Baren öppnar kl. 17:00.

Kan man inte delta på visningen i Tumba går det jättebra att ansluta direkt till afterworken på Capital.

KVIST står för besöket på bruksmuseet, övrigt bekostar man själv.

Så att vi vet hur många vi blir vill vi att ni anmäler er genom att maila kvinnoriskogsindustrin@gmail.com senast 14 februari.

Vi hoppas att vi träffar många av er där!

/KVIST styrelse

Adresser:

Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, Tumba

Capital, takbar på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Vill se fler kvinnor i branschen

http://papernet.se/alla/nyheter/vill-se-fler-kvinnor-i-branschen/

2017-01-18 av Redaktionen Papernet i Nyheter

Introduce a Girl to Engineering Day ska inspirera tjejer att välja en framtida karriär inom teknik. BillerudKorsnäs är årets huvudsponsor.

Närmare 90 teknikintresserade tjejer har den 24 mars 2017 möjlighet att besöka BillerudKorsnäs på företagets huvudkontor och produktionsenheter runt om i Sverige för att se vad en ingenjör arbetar med i förpackningsindustrin.

BillerudKorsnäs synsätt är att ett framgångsrikt företag behöver attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland medarbetarna och dra nytta av individers olikheter. Därför arbetar företaget för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare.
Två hållbarhetsmål för jämställdhetsarbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare till 23 procent, samt andelen kvinnliga chefer till 30 procent år 2020, mål som företaget redan nu är nära att nå.

Samtidigt minskar andelen kvinnliga studenter på ingenjörsutbildningarna i Sverige. Höstterminen 2016 antogs endast 34 procent kvinnor, enligt SCB, som även bedömer att endast 25 procent av den svenska ingenjörskåren består av kvinnor år 2030.

- BillerudKorsnäs verkar i en traditionellt mansdominerad bransch och det vill vi bidra till att ändra på. IGEday är ett bra sätt att introducera tjejer till pappers- och förpackningsindustrin, att väcka tjejers intresse för ingenjörsrollen och en chans att visa exempel på vad en ingenjör kan arbeta med. Vi söker aktivt kvinnor att rekrytera och därför är det viktigt att tjejer söker sig till tekniska utbildningar, säger Louise Wohrne, Hållbarhetsutvecklare, BillerudKorsnäs.


Vi vill passa på och önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack för alla härliga möten, diskussioner på våra olika träffar i år.

Efter förslag från en medlem på höstmötet planerar vi en After Work i Stockholm den 21:a februari 2017.

Vi tar tillfället att även besöka Tumba Bruksmuseeum på eftermiddagen och lära oss mer om papper och sedlars historia. 

Mer info kommer efter helgerna.

På återseende!

KVIST höstmöte 2016 - Publicerad i Svensk Papperstidning nr 8 2016

Workshop och besök på IKEA museum

I september träffades 26 medlemmar i nätverket KVIST, Kvinnor i Skogsindustrin, i Älmhult för att nätverka, lyssna på föredrag, delta i workshop och besöka nyöppnade IKEA Museum under KVISTs årliga Höstmöte.

Anna Lindberg från företaget Barbro Dahlbom-Hall Konsult inledde dagen med ett föredrag och workshop om ledarskap. Hon talade om hur en relationsmedvetenhet kan få oss alla att bli bättre ledare, i synnerhet om man är kvinna i en mansdominerad bransch.

I samband med mötet gjordes ett uppskattat studiebesök på IKEA Museum som ger besökaren en glimt av IKEAs värld, med en historisk resa från Ingvar Kamprads uppväxt och tidiga entreprenörskap till dagens IKEA.

Camilla Rööst, Material & Innovation Development Manager på IKEA of Sweden gav en inblick i IKEAs verksamhet. Camilla berättade om hur hon och de 30 kollegerna på avdelningen arbetar när nya material och teknologier ska tas fram. På IKEA arbetar man alltid efter en och samma utvecklingsmodell; DemokratiskDesign. Här åsyftas optimering av form, funktion, hållbarhet, lågt pris och kvalitet. För att lyckas med alla fem parametrar arbetar man i projektform tillsammans med övriga avdelningar.

Sedan några år tillbaka har IKEA ambitionen att minska användandet av fossila råvaror och i större utsträckning övergå till återvunna och/eller biobaserade material. Forskningen kring nya material är fortfarande begränsad och fokus idag ligger på utveckling och samarbeten med olika aktörer i forskningsfronten. Företaget bedriver en intensiv global omvärldsbevakning och utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners, både företag i värdekedjan, konkurrenter och akademi. För att säkra upp en viktig biobaserad råvara för sina nuvarande och framtida produkter är IKEA dessutom numera är skogsägare i både Baltikum och Rumänien.

Ny hemsida www.kvist.biz

På KVISTs nya hemsida kan du bland annat läsa om intressant statistik om kvinnor i skogsindustrin och ansöka om medlemskap online.

Tre frågor till Anna

Varför har man en ledarskaps-utbildning speciellt framtagen för kvinnor?

- Vi har olika utgångspunkter för att kunna agera som ledare som man respektive kvinna. Detta beror på att vi, på en strukturell nivå, är så olika präglade/socialiserade beroende på vårt biologiska kön (detta gäller såklart inte i varje individuellt fall utan gäller som ett mönster, dvs stämmer för 70-80 procent av män respektive kvinnor). Våra program ger den unika möjligheten att pröva och testa inom sitt eget kön vad det innebär att vara kvinna och ledare respektive man och ledare. Varje chef ställer sig frågan: Är jag som ledare värd att följas? Detta är direkt knutet till de värderingar man tidigt fick om att vara kvinna respektive man. Ledarskap är dessutom manligt normerat, dvs att du ses som en naturlig chef om du är en man men du måste bevisa att du är värd din chefsposition som kvinna.

- Våra program ger möjlighet att pröva och testa hur man vill framstå som ledare genom att möta ledare i samma kön. Genom att spegla sig i andra av samma kön har man lättare att (på det omedvetna planet) härma och pröva olika beteenden och agerande och på så sätt hitta sitt eget bästa sätt att leda.

Vad är speciellt med att vara kvinnlig ledare i skogsindustrin?

- Förutom att ledarskap i sig är manligt normerat är även teknik och skogsindustrin manligt normerad. Detta innebär att du även i denna aspekt som kvinna måste bevisa att du hör hemma i skogsindustrin vilket du inte skulle behöva göra på samma sätt i t ex livsmedelsindustrin. Jag har t ex själv fått höra kommentarer från män i denna industri: att kvinnor får fabrikschefsjobb i skogsindustrin är det ett tecken på att industrin är på nedgång? (min kommentar: dvs INTE att kvinnorna är på "uppgång").

Vad bör man som kvinna tänka på i en ledarskapsroll i en mansdominerad bransch?

- Oj, det är mycket! Viktigast är att lära sig skilja på sina egna tillkortakommanden och vad som ligger i de mönster och strukturer som genuspräglingen bygger upp. För att kunna se dessa mönster måste man bli medveten om vad genuspräglingen gör med oss och det kan man bli genom att läsa "Lära kvinnor chefa män" av Barbro Dahlbom-Hall.

Några fler råd från Anna:
- Manshat är inte konstruktivt eller befogat, inte idealisering heller. Män är vanliga människor som i förhållande till dig har mer makt.

- Lär dig lita på vad du känner, på din intuition - manlig makt följer sällan organisationsschemat.

- Morsaroller ger aldrig befordran.

- Sopa inte ut alla konflikter som finns "under mattan" på en gång.

- Ha respekt för att du inte blir förstådd därför att männen inte förstår.

- Tänk på att tala långsamt och lägg rösten lågt.

- Var tydlig med vad du kan och vill.

Ny hemsida lanserad!!!

Vi växer! Och med det vill vi välkomna dig till nya hemsidan för KVIST - Kvinnor i Skogsindustrin.

Här vill vi samla information och vara en första anhalt för intressenter och medlemmar.

Ta en stund att surfa runt och läs på om oss och vad vi gör.

Saknar du något eller har förslag på hur hemsidan kan utvecklas är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via vår e-post

Årets KVIST-Kvinna 2016

Camilla Mattsson, fabrikschef för kartongbruket på Fiskeby Board AB i Norrköping sedan 2014, har tack vare sin positiva energi och driv utsetts till årets KVIST-kvinna.

Camilla har mångårig erfarenhet från olika befattningar inom skogsindustrin, t.ex. på Holmen Timber AB, Graphic Packaging International Sweden AB och hon började sin karriär på Fiskeby Board AB, först som utvecklingsingenjör och därefter som produktionschef. 2014 utsågs Camilla till Årets ledare på Näringslivsgalan i Norrköping.

Camilla, som aldrig går på halvfart, är med sitt prestigelösa ledarskap ett naturligt chefsämne och brinner för det hon gör.

Camilla är genom sitt kommunikativa sätt och lyhördhet en klar förebild för sina kollegor - hon vill att vi kvinnor ska hålla ihop och stötta varandra och låta kollegorna växa.

Camilla fick utmärkelsen under KVIST vårmöte 2016 som hölls på Stockholm Waterfront Congresse Centre.