Medlemskap

KVIST välkomnar kvinnor inom alla delar av skogsindustrin från både Sverige och andra
länder. Medlem kan den kvinna bli som har yrkesmässig anknytning till
skogsindustrin.

Medlemsansökan kan göras via länken: Ny medlem 

Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår.

Om du vill uppdatera dina personuppgifter i KVISTs medlemslista kan detta göras via länken: Uppdatera medlemsuppgifter