Årets KVIST-kvinna 2019

Motivering till Kvist-kvinna 2019 - Åsa Sivard:

Åsa Sivard, AFRY (th) mottager utmärkelsen av KVIST styrelse
Åsa Sivard, AFRY (th) mottager utmärkelsen av KVIST styrelse

Vid årsmötet tillkännagavs att Åsa Sivard, AFRY utsetts till årets Kvist-kvinna 2019 med motiveringen:

"Åsa har varit verksam i branschen sedan 1980-talet då hon bland annat arbetade som forskningsingenjör på Swedish Newsprint Research Center. Sedan 1990 har hon arbetat som konsult på ÅF där hon också är engagerad i ÅForsk.

Åsa har under sin karriär arbetat med att minska miljöpåverkan och förbättra utnyttjandegrad och effektivitet i fabriker kopplat till vatten- och slamhantering. Åsa har bidragit till att ta vår fantastiska industri in i framtiden. Detta har hon dessutom gjort med ett stort engagemang. Vidare har hon bidragit till kunskapsspridning utanför branschen genom ex. vetenskapliga publikationer. Hon är mycket uppskattad både av kunder och av kollegor - så uppskattad att de nominerat henne till Årets Kvist-kvinna 2019.

Det som framförallt kännetecknar Åsa är hennes vilja att alltid finnas till hands för sina medarbetare och svara på frågor, samt hennes vilja och förmåga att "dra med" och få in yngre kollegor i projekt. På så sätt har hon på ett mycket fint sätt delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Åsa är bra på att uppmuntra och se till att nyanställda följer med på KVISTs aktiviteter, vilket tydligt visar att hon tycker dessa träffar är viktiga och vill hjälpa kollegor att skapa ett nätverk utanför den egna arbetsplatsen. I KVIST har hon varit medlem sedan 2002 och utöver att delta på evenemang har hon även varit med i valberedningen och därigenom sett till att föreningen drivits vidare."