Årets KVIST-kvinna

Årets KVIST-kvinna 2024 Annie Crona

Annie har ett brinnande intresse för mångfald och inkludering i sitt arbete, vilket syns genom hennes engagemang för att stärka kvinnors roll inom pappersindustrin. Hon är en sann förebild som lyfter fram kvinnliga medarbetare och har en förmåga att få andra att växa.

Annie är en uppskattad medarbetare i Billerud Gävle, där hon jobbat i flera olika roller genom åren och förnärvarande är Produktionsingenjör. Utöver sitt operativa arbete har hon också tagit på sig rollen som mångfaldsambassadör. Genom att driva initiativ som utbildningar och workshops har hon främjat en kultur av mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen, vilket har fått avtryck på hela koncernens agenda. Annie har på så sätt bidragit till en mer inkluderande arbetsplats för kvinnor, där deras potential och kompetens tas på allvar och uppmuntras.

Annies engagemang sträcker sig även utanför arbetsplatsen. Hon har även tidigare arbetat inom pappersindustrin och har ett starkt intresse för hela skogsindustrin. Som medlem i KVIST sedan 2006 har hon aktivt deltagit i föreningens arbete för att främja kvinnors roll och representation inom branschen. Annie har varit engagerad i KVIST styrelse under flera år, där bidrog hennes arbete starkt till att KVIST kunde startades som egen förening 2019.

Annie är en ledare och visionär som vågar stå upp för sina värderingar samtidigt som hon förblir lyhörd och ödmjuk. Hon är en resurs både tekniskt och som mentor, alltid till hands för att stödja och inspirera andra, vare sig det gäller processutmaningar eller personliga frågor.

KVIST styrelse 2023/2024


Tidigare år har följande utsetts

2024 Annie Crona

2023 Kristina Elg Christoffersson

2022 Madeleine Larsson

2021 Marina Nilsson

2020 Åsa Frössling Älveroth

2019 Åsa Sivard

2018 Industripodden

2017 Ingela Ekebro

2016 Camilla Matsson

2015 Monica Ek

2014 Stina Blombäck

2013 Lottie Lind

2012 Gunilla Saltin

2011 Marie.S.Arwidson

2008 Eva Karlsson Bergh

2007 Greta Fossum

2006 Marina Asp

2005 Catharina Ottestam

2004 Inga Cornéer (Kinell)

2003 Anita Teleman