2020 Åsa Frössling Älveroth

Vid årsmötet 2020 tillkännagavs att Åsa Frössling Älveroth, AFRY utsetts till årets KVIST-kvinna med motiveringen:

"Åsa är en färgstark kvinna som brinner för att förändra världen till det bättre. Hon ser kvinnors potential och är inte sen att lyfta fram dem.

Åsa arbetar idag som gruppchef på AFRY:s processavdelning med personal både i Norrköping och Stockholm. Tidigare arbetade hon som sektionschef på Pöyrys anläggningsavdelning i Norrköping och under åren har hon även hunnit med att jobba på bland annat Bravikens pappersbruk och NLK-Celpap. Åsa arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor på arbetsplatserna. Hon har lyckats mycket bra och i hennes grupp är det i princip 50 % kvinnor vilket är en mycket hög siffra hos en teknikkonsult. Det finns kvinnor med rätt utbildning och kompetens, det gäller bara att hitta dem. Åsa har gått ett steg längre, hon har hittat duktiga kompetenta kvinnor med utomnordisk härkomst som fått ta plats i gruppen. Tack vare hennes ledarskap får hon alla att känna sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Åsa är dessutom en mycket uppskattad kollega - så uppskattad att hon nominerats till Årets KVIST-kvinna 2020.

Åsa har genom åren varit en flitig deltagare på KVIST-träffar vilket tydligt visar att hon tycker dessa träffar är viktiga och vill bidraga till att skapa ett nätverk utanför den egna arbetsplatsen. I KVIST har hon varit medlem sedan 2007 och utöver att delta på evenemang har hon även verkat som ordförande för KVIST under tre år i perioden 2015-2018 och därigenom bidragit till attföreningen drivits vidare."

KVIST Styrelse 2019/2020