Medlemskap

KVIST välkomnar kvinnor inom alla delar av skogsindustrin från både Sverige och andra
länder. Medlem kan den kvinna bli som har yrkesmässig anknytning till
skogsindustrin.

Medlemsansökan kan göras via e-mail till:  

kvinnoriskogsindustrin@gmail.com

Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår.

Meddela gärna privat mailadress då det underlättar KVISTs administrering vid fakturering och arbetsplatsbyten.

Om du vill uppdatera dina personuppgifter i KVISTs medlemslista registeruppgifter görs även detta via e-mail till:  kvinnoriskogsindustrin@gmail.com


Personuppgiftspolicy

Så skyddar vi personuppgifter:

Kvist förfogar över ett medlemsregister till vilket medlemmen har registrerat sig.

I samband med att en medlem lämnar personuppgifter ska hon få information om personuppgiftsbehandlingen och ge sitt samtycke till denna.

Personuppgiftsansvarig är Kvist styrelse.

Registret innehåller personuppgifter som namn, adress, postadress, telefonnummer/mobilnummer, arbetsgivare och befattning, samt e-post.

Kvist behandlar personuppgifter endast för nedan angivna ändamål:

  1. Administrera medlemskapet i föreningen

  2. Informera om träffar och aktiviteter som föreningen genomför

  3. Lämna information om Kvist

Personuppgifter sparas under den tid som medlemmen är medlem i Kvist.

Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon annan part.

Medlem har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ett utdrag med de personuppgifter som finns lagrade hos Kvist. Kvist kommer på medlemmens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Medlemmar som har frågor om Kvist hantering av personuppgifter kan kontakta styrelsen.