Om oss

KVIST, Kvinnor i Skogsindustrin, är en ideell förening som har som mål att öka kunskapen om och intresset för skogsindustrin som arbetsplats.

KVIST bildades 1993 och består idag av ca 130 medlemmar med erfarenheter som spänner över många skogsindustriella områden. Vi finns utspridda i hela Sverige. Föreningen har två stadgeenliga möten per år.


För att göra branschen mer eftertraktad och synlig vill vi lyfta fram de aktiva kvinnliga förebilderna för att stödja, uppmuntra och inspirera nästa generation kvinnor.

KVIST välkomnar kvinnor inom alla delar av skogsindustrin från Sverige. På våra möten, samt i KVIST:s grupp på LinkedIn kan vi dela med oss av erfarenheter, tipsa om konferenser, diskutera frågor som ligger oss varmt om hjärtat m.m.

Årsmötet hålls på våren och vi har som ambition att kombinera det med ett studiebesök.

Under hösten träffas nätverket för att under särskilda teman diskutera aktuella frågor. Höstmötet brukat kombineras med en föreläsning av intressant medlem eller inbjuden gäst.