Styrelse

Varmt välkommen att kontakta någon i styrelse om du har några funderingar eller förslag kring vår verksamhet.

Annie Crona, Ordförande

BillerudKorsnäs Gävle

tel: 026151670

Annie.Crona@billerudkorsnas.com

Madeleine Larsson, Ledamot

Linköpings Universitet

tel: 070 089 51 20

madeleine.larsson@liu.se

Janice Törmälä, Ledamot

ÅF-Pöyry

tel. 070 324 91 43

janice.tormala@afconsult.com

Kristina Elg Christoffersson, Sekreterare

     Domsjö Fabriker AB

     tel. 070 300 50 55

kristina.ec@domsjo.adityabirla.com

Helena Kvist, Ledamot

     Stora Enso

     tel. 073 075 91 74

     helena.kvist@storaenso.com