2021 Marina Nilsson

2021 Marina Nilsson

Vid årsmötet 2021 tillkännagavs att Marina Nilsson, Södra Cell Mönsteråsutsetts till årets KVIST-kvinna med motiveringen:

"Marina har visat vägen för tjejer på vår arbetsplats, det är viktigt att det finns kvinnliga ledare som är förebilder både internt och externt som ambassadörer för vår industri!"

Ett av många positiva utrop från kollegorna på Södra cell Mönsterås, bruket där Marina har arbetat som skiftledare i mer än 30 år. Marina stöttar sina medarbetare att våga utvecklas och testa nytt. Hon är ett stort stöd åt sina chefskollegor bland annat genom sitt engagemang som Ledarnas ordförande i Mönsterås.

Marina är rak och tydlig och vågar säga sin åsikt, hon står på sig när det behövs och är samtidgt lyhörd för sina medarbetare. Hon brinner för att alla ska behandlas lika men vågar också ställa krav på sin omgivning att alltid göra sitt bästa.

Marina har ett fantastiskt engagemang för allt hon tar sig för! Hon är en superkvinna som verkar ha fler timmar per dygn än alla vi andra!

Hon är en förebild som ledare, både i jobbet och på sin fritid då hon via sitt hästintresse stöttar allt ifrån nyblivna små ryttare till att Marina är med som skötare för hästar i svenska landslaget på OS.

Marina har varit medlem i Kvist sedan år 2004, vilket enbart ett 20-tal av våra medlemmar har varit lika länge eller längre. Marina deltar ofta i Kvists aktiviteter med ett stort intresse för det aktuella temat och för sina kvinnliga kollegor i branschen och hon bjuder både på klokskaper och många goda skratt!

KVIST Styrelse 2020/2021