2022 Madeleine Larsson

Årets KVIST-kvinna 2022

Motivering till Kvist-kvinna 2022 - Madeleine Larsson:

"Genom stora delar av sin forskarkarriär har Madeleine Larsson varit engagerad i frågor kopplade till massa- och pappersindustrin. Hon började sin resa som doktorand på Linköpings universitet, fortsatte senare några år i konsultvärden, men universitetet och forskningen lockade och Madeleine vände tillbaka för att nu jobba som biträdande lektor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och industriell miljöteknik. De områden hon har forskat inom har varit många - bland annat projekt kopplat till biogasproduktion från brukens avloppsvatten, och hur bruken kan spela en roll i vårt cirkulära samhälle. Detta gör Madeleine till en förebild som visar på bredden som en karriär inom skogsindustrin kan innebära.

Det som lyser starkast när man träffar och arbetar med Madeleine är hennes engagemang och driv att ta saker framåt och att göra det så bra som möjligt. Oavsett om uppgiften är rolig eller inte så lämnar man alltid ett samtal med Madeleine med en bra känsla av att "detta löser vi!". Att arbeta med Madeleine gör en både engagerad och inspirerad till att lära mer. Inte förvånande då Madeleine själv är väldigt vetgirig.

I sin nuvarande roll jobbar hon delvis med forskning men också mer strategiskt genom att påverka utbildningar för nästa generationens kvinnliga ingenjörer i sin roll som kursansvarig, föreläsare och handledare. Med sin breda erfarenhet så inspirerar hon och förbereder sina studenter för ett liv utanför universitetet.

Madeleine har också visat ett stort engagemang under sin tid i KVIST styrelse, bland annat med arbetet kring att bli en egen förening och all tid hon lade ner för att se till att både medlemsregister och ekonomi rullade på framåt. Och även om Madeleine nu har lämnat styrelsen stöttar hon fortfarande med kunskap och hjälp, något nuvarande styrelse är väldigt tacksamma för."

KVIST Styrelse 2022/2022