2014 Stina Blombäck

Motivering till Årets KVIST-kvinna 2014:

"Stina har mångårig erfarenhet från olika befattningar i ledande ställning inom skogsindustrin, t.ex. på ASSI Karlsborg, Billerud Gruvön, ASSI Kraftliner och ÅF-IPK. Hennes senaste befattningar har varit som VD för Billerud Karlsborg AB, hon har suttit i koncernledningen för Billerud och därefter som hållbarhetschef inom BillerudKorsnäs AB. Stina har också ett antal styrelseuppdrag samt sitter med i ledningsgruppen för IVA. 

Stina har arbetat med produktion- och hållbarhetsfrågor inom skogsindustrin och är nu egen företagare.  Till Stinas styrkor hör hennes kunskaper på både djupet och bredden inom branschen samt inom flera andra områden, vilket gör att Stina har en fantastisk förmåga att se saker ur olika perspektiv. 

Stina har haft en inspirerande karriär inom flera områden och är en klar förebild för kvinnor inom skogsindustrin."