2015 Monica Ek

Motivering till årets KVIST-Kvinna 2015:

"Monica Ek har utsetts till årets KVIST-kvinna. Monica har under hela sin karriär varit verksam inom forskning och utveckling inom massa och pappersindustrin. Efter doktorerande på Innventia/KTH tillbringade Monica ett  antal år som forskare på Stora Enso med placering på laboratoriet i Säffle. Hon återvände till institutionen för Fiber och Polymerteknologi vid KTH och efter ett antal år som lektor med inriktning mot cellulosaderivat-området är Monica numera professor i Trä kemi vid institutionen och avdelningschef för avdelningen Träkemi och Massateknologi. 

Monica är medlem i styrelsen för Gunnar Sundblads Forskningsstiftelse och medlem i SPCIs Framtidsakademi. Under en period har Monica också varit ansvarig för forskarutbildningen (FA) vid Institutionen för Fiber och Polymerteknologi.   

Monica är en stor förebild för kvinnor inom både industri och akademi. Hon ser alltid till att framhålla unga personer och särskilt unga kvinnor. Hon låter personer växa genom att ha förtroende för människor och vågar ge ansvarsfulla uppgifter. Monica är duktig på att nätverka och skapa kontakt och samarbeten mellan olika universitet samt mellan universitet och industri. Personer runt omkring Monica beskriver henne som kompetent med en skarp blick för framtida forskningsområden, engagerad, hjälpsam och omhändertagande. 

Det är även till stor del tack vare Monica som höstens KVIST-möte blev lyckat och välbesökt."