Årets KVIST-kvinna 2017

Utmärkelsen Årets KVIST-kvinna tilldelades Ingela Ekebro som mycket förtjänstfullt hade röstats fram. Delar av motiveringen lyder så här: "Ingela Ekebro, Projektdirektör för Projekt Helios SCA Östrand i Timrå, har tack vare sitt engagemang och driv att utveckla en fabrik i värdsklass och skapa en arbetsplats med fokus på ständiga förbättringar och framtidsmöjligheter utsetts till årets KVIST-kvinna. Ingela är en förebild för många kvinnor och män inom skogsindustrin och svenskt näringsliv - hon vill att skogsindustrin ska attrahera de bästa och vassaste talangerna som tillsammans skapar stimulerande arbetsplatser och skapar värde av skogen med dess råvara och process som är rätt i tiden".

Ingela Ekebro - KVIST- kvinna 2017
Ingela Ekebro - KVIST- kvinna 2017